5. dopisna seja občinskega sveta

datum: 11.04.2014

kategorija: Gradiva sej občinskega sveta

Gradivo - zapisnik seje KMVVI
Glasovnica