NOVO obvestilo o delovanju krajevnih uradov v poletnem obdobju

datum: 28.06.2021

kategorija: obvestila za javnost

Obvestilo_o_delovanju_KU-poletje_2_Stran_1