Obvestilo lastnikom/uporabnikom greznic in malih komunalnih čistilnih naprav

datum: 26.05.2020

kategorija: obvestila za javnost

Obvestilo lastnikom in uporabnikom greznic in MKČN.pdf