23. seja občinskega sveta

datum: 19.12.2013

kategorija: Zapisniki sej občinskega sveta

23. redne seje