15. seja občinskega sveta

datum: 15.12.2016

kategorija: Zapisniki sej občinskega sveta

Zapisnik 15. redne seje z dne 15. 12. 2016