14. seja občinskega sveta

datum: 08.11.2016

kategorija: Zapisniki sej občinskega sveta

Zapisnik 14. redne seje z dne 8. 11. 2016