13. seja občinskega sveta

datum: 27.09.2016

kategorija: Zapisniki sej občinskega sveta

Zapisnik 13. redne seje z dne 27. 9. 2016