7. seja občinskega sveta

datum: 16.06.2015

kategorija: Zapisniki sej občinskega sveta

Zapisnik 7. redne seje z dne 22.9.2015