5. seja občinskega sveta

datum: 24.03.2015

kategorija: Zapisniki sej občinskega sveta

Zapisnik 5. redne seje z dne 24. 3. 2015