4. seja občinskega sveta

datum: 17.02.2015

kategorija: Zapisniki sej občinskega sveta

Zapisnik 4. redne seje z dne 17.2.2015