3. seja občinskega sveta

datum: 16.12.2014

kategorija: Zapisniki sej občinskega sveta

Zapisnik 3. redne seje z dne 16.12.2014