2. seja občinskega sveta

datum: 28.10.2014

kategorija: Zapisniki sej občinskega sveta

Zapisnik 2. redne seje z dne 28. 10. 2014 - 29.1.2015