1. dopisna seja občinskega sveta

datum: 29.01.2015

kategorija: Gradiva sej občinskega sveta

Prdlog sklepa o soglasju k izvajanju igralniške dejavnosti na območju Občine Renče-Vogrsko
Glasovnica