Odpravimo konflikte na delovnem mestu

datum: 25.07.2017

kategorija: obvestila za javnost

Občina Renče – Vogrsko bo v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve dne 21. septembra 2017, od 16:00 ure dalje v prostorih Kulturnega doma v Bukovici izvedla brezplačno izobraževanje: Odpravimo konflikte na delavnem mestu.

Cilj izobraževanja je predvsem ozaveščanje glede aktualnih vsebin vezanih na novi Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD -1).


Inšpektorat RS za delo (IRSD) je v februarju 2017 začel z izvajanjem šestletnega projekta »Odpravimo konflikte na delovnem mestu« – Ozaveščanje o možnosti posredovanja v sporu med delavcem in delodajalcem ter svetovanje delodajalcem. Projekt se izvaja s finančno podporo Evropskega socialnega sklada.

Občina Renče – Vogrsko je pristopila k sodelovanju pri projektu, saj želi lokalnim delodajalcem mikro in malih podjetji zagotoviti brezplačno izobraževanje katerega cilj je predvsem ozaveščanje glede aktualnih vsebin vezanih na novi Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD -1). 

V sklopu sodelovanja z Ministerstvom za delo, družino in socialne zadeve bomo dne, 21. septembra 2017 od 16:00 ure dalje, v Kulturnem domu v Bukovici, izvedli brezplačno izobraževanje za vse zainteresirane.

Predavala bosta: g. Roman Lubec univ. dipl. inž. str. ter mag. Mladen Markota dr. med.

Program izobraževanja – četrtek 21. september 2017:
16:00 – 16:45 Obveznosti delodajalcev glede izvajanja preventivnih zdravstvenih pregledov
16:45 – 17:30 Obveznosti delodajalcev glede promocije zdravja na delavnem mestu in izvajanja ukrepov na področju psihosocialnih dejavnikov na delavnem mestu
17:30 – 18:15 Obveznosti delodajalcev na področju izjave o varnosti z oceno tveganja
18:15 – 19:00 Obveznosti delodajalcev na področju meritev okolja, usposabljanja delavcev, osebne varovalne opreme in pregledov strojev

Udeležba na dogodku je brezplačna, ob prihodu boste prejeli tudi brezplačno gradivo s kontakti inšpektorjem MDDSZ, v diskusiji pa boste lahko zastavljali vprašanja s celotnega področja varnosti in zdravja pri delu. Vsi udeleženci predavanja boste imeli možnost v prihodnjih 6 letih trajanja tega EU projekta, pridobiti brezplačne dodatne informacije neposredno od predavateljev. Udeleženci boste prejeli tudi potrdila o udeležbi.

Zaradi lažje organizacije vas vljudno prosimo, da se predhodno prijavite najkasneje do ponedeljka 18. septembra 2017 na elektronski naslov: oziroma na telefonsko številko: 05 33 84 500.

                 xy yx orv