Zbiranje vlog oškodovancev aprilske pozebe

datum: 01.08.2017

kategorija: obvestila za javnost

POZIV OBČANOM – OŠKODOVANCEM PO POZEBI 2017

Na podlagi Navodil za ocenjevanje škode po pozebi 2017 in vnos v aplikacijo Ajda številka 844-7/2017-68-DGZR z dne 31.7.2017, ki ga je izdalo Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje (v nadaljevanju: URSZR), obveščamo oškodovance, da bodo prejeli po pošti predizpolnjene obrazce, v katere vpišejo samo procent poškodovanosti posamezne kulture in ga podpišejo. 

Izpolnjene obrazce z dokazili (fotografije, cenilni listi zavarovalnic,…) pošljete na naslov Občina Renče - Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga oziroma osebno dostavite v glavno pisarno.

Za območje cele države so priznane škode na naslednjih kulturah:
slive in češplje, jabolka I. kakovosti, hruške I. kakovosti, češnje, višnje, marelice, namizne breskve, jagode, kivi, rdeč ribez, maline, gojene borovnice, orehi, kutine, lešnik v lupini, rdeče grozdje za predelavo in belo grozdje za predelavo.
Priznane bodo samo škode na kulturah, ki bodo že vpisane v predizpolnjene obrazce za posamezno kmetijsko gospodarstvo.

Prijave škod na originalnih obrazcih, ki jih pošlje potencialnim oškodovancem URSZR, skupaj s prilogami sprejemamo najkasneje do 23.8.2017.