Razglas velike požarne ogroženosti naravnega okolja

datum: 04.08.2017

kategorija: obvestila za javnost

Na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju ter razglasa Uprave RS za zaščito in reševanje o veliki požarni ogroženosti naravnega okolja župan občine Renče - Vogrsko, Aleš Bucik z današnjim dnem razglaša veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju občine Renče - Vogrsko.

V času veljavnosti velike požarne ogroženosti je na celotnem območju občine Renče - Vogrsko prepovedano: kuriti, sežigati in uporabljati odprti ogenj ter puščati ali odmetavati goreče in druge predmete  oz. snovi, ki lahko povzročijo požar.

Na območju  občine Renče - Vogrsko se z dnem 4.8. 2017 uvede požarna straža, ki jo izvaja PDG Šempeter, organizacijo in nadzor nad izvajanjem požarne straže izvaja poveljnik CZ.

Razglas velja do preklica.