Subvencioniranje dijaških vozovnic

datum: 31.08.2017

kategorija: obvestila za javnost

Naziv postopka:
DODATNO SUBVENCIONIRANJE DIJAŠKIH VOZOVNIC

SPLOŠNA SUBVENCIJA (velja za dijake in študente in jo financira ministrstvo za infrastrukturo)

Informacije so dostopne na PORTALU SUBVENCIJ POTNIŠKEGA PROMETA, Ministrstva za infrastrukturo na povezavi:
https://subvencije.ijpp.si/portal/


OBČINSKA SUBVENCIJA (velja le za dijake s stalnim prebivališčem v občini Renče-Vogrsko)

Občina Renče-Vogrsko bo tudi v šolskem letu 2017/2018 zagotavljala 40% subvencije za nakup dijaških subvencioniranih vozovnic, tako da bodo cena le-teh znašala 40 % manj od subvencionirane cene s strani države. Vozovnice bodo veljale za obe vrsti prevozov (avtobus, železnica).

Obrazec - Vloga za dodatno subvencioniraje dijaških vozovnic - Občina Renče-Vogrsko

Obvezna priloga obrazca: Potrdilo Upravne enote o stalnem prebivališču

Obrazcev ne nosite in ne pošiljajte na občino, temveč jih oddate na blagajni prevoznika!!!