Ocena škode zaradi posledic poplav in močnega vetra med 11. in 13. decembrom 2017

datum: 22.12.2017

kategorija: obvestila za javnost

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Ministrstvo za obrambo, na podlagi 7. in
54. člena Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Ur. l. RS, št. 67/03,79/04,81/06 in 68/08)
izdaja naslednji:  SKLEP

S katerim se prične z ocenjevanjem škode na stvareh zaradi posledic poplav in močnega vetra
med 11. in 13. decembrom 2017.

Izpolnjene volge 1,3,4 in 5 lahko oškodovanci iz območja Renče - Vogrsko oddate v Glavni pisarni Občine Renče - Vogrsko najkasneje do dne 10.1.2018.

OBRAZCI ZA PRIJAVNO ŠKODE: 

obrazec 1- Ocena škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, povzročene po naravni nesreči.pdf

obrazec 3- Ocena škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči (uničen objekt).pdf

obrazec 4- Ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči.pdf

obrazec 5- Ocena škode na gradbenih inženirskih objektih (transportna infrastruktura, industrijski cevovodi, vodni objekti in drugo), povzročene po naravni nesreči.pdf