POGOJE ZA BREZPLAČNO UPORABO PLAKATNIH MEST ZA VOLILNO KAMPANJO

datum: 18.04.2018

kategorija: Razpisi

Pogoji za plakatiranje volitve v DZ 2018.pdf