25. redna seja občinskega sveta - 19. 6. 2018

datum: 12.06.2018

kategorija: Gradiva sej občinskega sveta

Vabilo.pdf 
2. točka DR - Sklep JSMGG 2018.pdf 
2.1. - Letno poročilo JSMGG 2017.pdf 
2.2. - Poslovni in finančni načrt JSMGG 2018.pdf 
2.3. - Sklep in poročilo NS o LP 2017 in PFN 2018.pdf 
2.4. - Sklep NS_predlaganje revizorja.pdf 
3. točka DR -Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev GJS s področja ravnanja z odpadki.pdf 
3.1. - Elaborat-RZO-2018-podpisan.pdf 
4.1. točka DR - Poslovno poročilo 2017.pdf 
4.2. točka DR - Računovodski izkazi 2017.pdf 
5. točka DR - Zapisnik 23. seja.pdf 
6. točka DR - Zapisnik_16.dopisne seje.pdf 
10. točka DR - Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna NG_1.obravnava.pdf 
11.točka DR - Odlok sofinanciranje MKČN_hitri postopek.pdf
12. točka DR - Odlok o turistični taksi_1.obravnava.pdf 
13. točka DR - Soglasje k organizaciji dela in sistemizaciji - Vrtec Renče 2018.pdf 
14. točka DR - Sklep o ceni programov v Vrtcu Renče - 2018.pdf 
15. točka DR - sklep o sofinanciranju nadstandarda v OŠ Renče - 2018_2019.pdf 
16. točka DR - Sklep o sofinanciranju nadstandardnih programov v POŠ Vogrsko - 2018_2019.pdf
17. točka DR - Soglasje Glasbeni šoli Nova Gorica k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let - 2018.pdf 
18. točka DR - Sklep o subvencioniranju delovnih zvezkov 2018.pdf  
19. točka DR - Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic v šolskem letu 2018-2019.pdf
20. točka DR - Sklep o participativnem proračunu.pdf 
21. točka DR - Sklep o zaključnem računu 2017.pdf 
21.1. - Splošni del ZR proračuna 2017.pdf 
21.2. - Zaključni račun ODHODKI 2017.pdf 
21.3. - Zaključni račun PRIHODKI 2017.pdf 
21.4. - ZR 2017 obrazložitve.pdf