Informativno gradivo o obveznem odstranjevanju ambrozije

datum: 10.07.2018

kategorija: obvestila za javnost

Pelinolistna ambrozija (Ambrosiaartemisiifolia L.) in druge sorodne neofitne vrste iz rodu Ambrosia, so edine škodljive rastline, za katere je v Sloveniji predpisano obvezno zatiranje.
Imetnik zemljišča, na katerem raste ta škodljiva rastlina, mora odstraniti škodljive rastline s koreninami vred ali odstraniti njihov nadzemni del na način, da se škodljiva rastlina v tej rastni dobi ne obraste več ter opraviti nadaljnja redna opazovanja zemljišč v rastni dobi do konca septembra.
Ker se pri nas navzoča pelinolistna ambrozija po košnji hitro obrašča, je potrebno košnjo ali druge ukrepe zatiranja izvajati celo rastno dobo, da preprečimo širjenje s tvorbo novih semen.

Navodila za zatiranje in preprečevanje širjenja pelinolistne ambrozije.pdf

Odstranimo ambrozijo!.pdf

Priporočila za zatiranje ambrozije.pdf

 

Več informacij o zatiranju škodljive ambrozije lahko pridobite na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.