Obvestilo - Predlog o imenovanju predsednikov in članov volilnih odborov

datum: 11.09.2018

kategorija: obvestila za javnost

Občinska volilna komisija poziva politične stranke, druge organizacije občanov v občini in občane, da lahko še do četrtka, 13. 9. 2018, na sedež Občinske volilne komisije Občine Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga, podajo predloge za imenovanje predsednikov in članov volilnih odborov ter njihovih namestnikov, ki bodo vodili glasovanje na voliščih na lokalnih volitvah 2018.