POGOJI ZA BREZPLAČNO UPORABO PLAKATNIH MEST ZA VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA

datum: 18.09.2018

kategorija: Razpisi

Pogoji za plakatiranje Lokalne volitve 2018_obcinski svet.pdf