Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Renče-Vogrsko

datum: 10.10.2018

kategorija: Razpisi

Javni razpis za sofninanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Renče-Vogrsko.pdf 

Razpisna dokumentacija MKČN.doc