Participativni proračun 2019 - glasovanje za odobrene projekte

datum: 14.11.2018

kategorija: obvestila za javnost

Občina Renče-Vogrsko in Krajevne skupnosti Bukovica -Volčja Draga, Renče in Vogrsko vas vabijo k neposredni vključitvi v odločanje o porabi proračunskega denarja – Participativni proračun za leto 2019 v naši občini.

Tokrat ste občani lahko sami oblikovali in predlagali svoje projektne predloge o katerih se bo odločalo na
glasovanju. Participativni proračun 2019 je za vas priložnost, da glasujete za najbolj primerne projektne
predloge, ki bodo izboljšale vaš kraj.

Komisija za izvedbo participativnega proračuna je skrbno preučila vse prejete predloge in izločila tiste, ki
niso ustrezali razpisanim merilom in pogojem.

Participativni proračun_KS Bukovica Volcja Draga 2019.pdf 
Participativni proračun  KS Renče 2019.pdf 
Participativni proračun_KS Vogrsko 2019.pdf 

Zavrnjeni predlogi Participativnega proračuna 2019.pdf

GLASOVANJE: 

- KS BUKOVICA-VOLČJA DRAGA: 28. novembra 2018, med 9. in 12. uro ter med 15. in 19. uro v pisarni krajevne skupnosti, Bukovica 43.

- KS RENČE: 28. novembra 2018,med 9. in 12. uro ter med 15. in 19. ur o v prostorih Društva upokojencev Renče, Trg 25, Renče.

- KS VOGRSKO: 8. novembra 2018, med 9. in 12. uro ter med 15. in 19. uro v pisarni krajevne skupnosti, Vogrsko 7.

PREDČASNO GLASOVANJE: 26. novembra 2018, med 9. in 17. uro v prostorih občine Renče-Vogrsko, Bukovica 43.

Glasovanja se lahko udeleži vsak prebivalec ali prebivalka s stalnim ali z začasnim bivališčem v v KS Vogrsko,
ki je dopolnil/-a 15 let. Za glasovanje je potreben osebni dokument. Vsak lahko glasuje samo v svojem
imenu.

Glasuje se lahko za največ tri projektne predloge, ki jim bo glasovalec podelil 3, 2 ali 1 točko. Iz proračuna
za leto 2019 bo financirana izvedba tistih projektov, ki bodo na glasovanju prejeli največ točk in njihova
skupna vrednost ne bo presegala razpoložljivih sredstev.

REZULTATE glasovanja bomo objavili na spletni strani občine, na sedežu krajevne skupnosti in poslali po pošti v vsa gospodinjstva.

Vabljeni, da oddate svoj glas in podprete razvoj vašega kraja!