Vabilo na zbor občanov Krajevne skupnosti Vogrsko

datum: 14.01.2019

kategorija: obvestila za javnost

Župan Občine Renče Vogrsko na podlagi 85. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno besedilo, 88/15 in 14/18) sklicuje zbor občanov Krajevne skupnosti Vogrsko.

dne 19.1.2019 ob 19-tih,
v prostorih KS Vogrsko,
Vogrsko 7, 5293 Volčja Draga.

Dnevni red:

  1. Pozdravni nagovor in ugotovitev sklepčnosti zbora občanov.
  2. Predstavitev predloga za revizijo Uredbe o državnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo prenosnih plinovodov M3, M3B, R31A, R32 in R34 in Uredbe o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M3/1 Ajdovščina-Šempeter pri Gorici in javne razgrnitve dokumentacije v postopku pridobitve okoljevarstvenega soglasja za prenosni plinovod M3/1 Ajdovščina – Šempeter pri Gorici, z namenom optimizacije trase z vidika ohranjanja najboljših kmetijskih zemljišč na Vogrskem in preprečitve negativnega vpliva na bivalno okolje v kraju Vogrsko.
  3. Zbiranje odločitev, mnenj, predlogov, pobud, pripomb in stališč.
  4. Glasovanje.
  5. Razno.

Tarik Žigon l.r.


Vabilo