Razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja

datum: 13.03.2019

kategorija: obvestila za javnost

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki za območje občin Renče-Vogrsko, Koper, Ankaran, Izola, Piran, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Kanal, Brda, Miren-Kostanjevica in Šempeter-Vrtojba velja od 23. februarja 2019, na območju ostale države pa od 25. februarja dalje. Razglas velja za območja brez snežne odeje.

V času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja je v naravnem okolju prepovedano:
- požigati;
- odmetavati goreče ali druge predmete ali snovi, ki lahko povzročijo požar;
- kuriti;
- kuriti kresove,
- požigati na območju ob infrastrukturni,
- izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar,
- izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar,
- izvajati ognjemete.

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.

Občane pozivamo, da o požaru ali o nevarnosti požara nemudoma obvestijo Regijski center za obveščanje Nova Gorica na telefonsko številko 112.