Obvestilo lastnikom/uporabnikom greznic in malih komunalnih čistilnih naprav - Renče- Arčoni

datum: 12.03.2019

kategorija: obvestila za javnost

Obvestilo lastnikom/uporabnikom greznic in MKČN - praznjenje v naselju Renče - Arčoni. pdf