Razpis za prosto delovno mesto ravnatelja

datum: 30.04.2019

kategorija: Razpisi

Svet zavoda OŠ Renče obvešča, da je v Uradnem listu z dne 26. 4. 2019 objavil Razpis za prosto delovno mesto ravnatelja s petnajstdnevnim rokom prijave. Povezava na razpis (kopiraj in prilepi v iskalnik): https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019002600021/ravnatelja-zavoda-st--100-242019-2-ob-201919