6. redna seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, četrtek 30.5.2019 ob 18:00

datum: 28.05.2019

kategorija: Seje odborov in komisij

Vabilo na 6. sejo KMVVI.pdf