Subvencioniranje dijaških vozovnic

datum: 21.08.2019

kategorija: obvestila za javnost

DODATNA SUBVENCIJA OBČINE RENČE-VOGRSKO (velja le za dijake s stalnim prebivališčem v občini Renče-Vogrsko)

Občina Renče-Vogrsko bo tudi v šolskem letu 2019/2020 zagotavljala 40 % subvencije za nakup dijaških subvencioniranih vozovnic, tako da bodo cena le-teh znašala 40 % manj od subvencionirane cene s strani države. 
Dodatno subvencioniranje dijaških vozovnic uveljavljate tako, da v celoti izpolnite vlogo za dodelitev subvencije Občine Renče-Vogrsko in jo skupaj s Potrdilom o stalnem prebivališču oddate na blagajni prevoznika »Nomago« (prej Avrigo).

Vlogo se lahko prevzame na spodnji povezavi ali na blagajni prevoznika »Nomago«.

Potrdilo o stalnem prebivališču izda Upravna enota.

Vloga za subvencionirano dijaško vozovnico - Občina Renče-Vogrsko.pdf 

Obvezna priloga obrazca: Potrdilo Upravne enote o stalnem prebivališču

Obrazcev ne nosite in ne pošiljajte na občino, temveč jih oddajte na blagajni prevoznika!!!