Ugotovitvena odločba nepremičnina s parc. št. 1129/11 k.o. Vogrsko

datum: 27.08.2019

kategorija: Razpisi

Ugotovitvena odločba Vogrsko.pdf