Ugotovitvena odločba nepremičnin s parc. št. 609/1, 609/13, 610/4 in 720 vse k.o. Bukovica

datum: 11.10.2019

kategorija: Razpisi

UgotOdl609-1,609-13,610-4,720.pdf