Ugotovitvena odločba - nepremičnina s parc. št. 607/5 k. o. Bukovica

datum: 30.10.2019

kategorija: Razpisi

Odločba 35305-4_2019-2.pdf