Podaljšanje roka za oddajo vlog za spremembo OPN

datum: 06.11.2019

kategorija: obvestila za javnost

Podaljšanje roka - vloge za spremembo OPN sprejemamo do vključno 30. 11. 2019.

Občinska uprava Občine Renče-Vogrsko obvešča vse lastnike zemljišč na območju Občine Renče-Vogrsko, da je za potrebe izdelave sprememb Občinskega prostorskega načrta Občine Renče-Vogrsko (OPN) podaljšan rok zbiranja pobud.

Vloge za spremembo OPN sprejemamo do vključno 30. 11. 2019.

Pobudo je potrebno oddati na posebnem obrazcu, vlogi, ki jo dobite na spletni strani Občine Renče-Vogrsko v zavihku obrazci in vloge ali v glavni pisarni Občine Renče-Vogrsko. Vlogo skupaj z zahtevanimi prilogami oddate v glavni pisarni, po pošti na naslov Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga, ali po elektronski pošti: info@rence-vogrsko.si.

Podaljšanje roka OPN.pdf

OBR.RE-VO 27- vloga za spremembo namembnosti.docx