2. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V objemu sonca iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)

datum: 25.11.2019

kategorija: obvestila za javnost

LAS V objemu sonca z dnem 25. 11. 2019 objavlja 2. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev
Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V objemu sonca iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

 

LAS V objemu sonca z dnem 25. 11. 2019  objavlja

2. J A V N I  P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev

Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V objemu sonca

iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

 

Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev iz Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino (SLR) LAS V objemu sonca na območjih občin Brda, Mestne občine Nova Gorica, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS V objemu sonca dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Rok za oddajo vlog: do ponedeljka, 2.3.2020 (do 13.00 ure - v primeru osebne dostave).

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 432.689,67 EUR.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije znaša 80%.

Razpis je objavljen na: http://www.las-vobjemusonca.si/

Dodatne informacije: po elektronski pošti: las-vobjemusonca@rra-sp.si, po telefonu: 05 330 66 81, vsak delovnik med 9.00 in 13.00 uro. Vprašanja sprejemamo do 26.2.2020.

 

Razpisna dokumentacija: 

  1. 2. J A V N I  P O Z I V za izbor operacij  ESRR
  2. Vloga – prijavnica za prijavo operacije na 2. JP LAS_ESRR
  3. Priloga 1: Viri financiranja
  4. Priloga 2: Stroškovni načrt operacije
  5. Navodila za izpolnjevanje priloge 2
  6. Konzorcijska pogodba o sodelovanju med prijaviteljem in partnerji
  7. Navodila za komuniciranje vsebin 2014-2020
  8. Navodila OU o upravičenih stroških 2014-2020

Pravna podlaga:

-  SLR za LAS V objemu sonca
-  Uredba CLLD