»RAZPIS ZA DIREKTORJA« SVETA JAVNEGA ZAVODA ZA TURIZEM NOVA GORICA IN VIPAVSKA DOLINA

datum: 02.12.2019

kategorija: Razpisi

»RAZPIS ZA DIREKTORJA«

 

SVET JAVNEGA ZAVODA ZA TURIZEM NOVA GORICA IN VIPAVSKA DOLINA, TRG EDVARDA KARDELJA 1, 5000 NOVA GORICA

razpisuje delovno mesto DIREKTORJA

 

* razpisna dokumentacija v prilogah

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, delovnih izkušnjah, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov:

Svet javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, s pripisom “ne odpiraj - prijava na razpis za direktorja”

 

Kontaktna oseba za dodatne informacije je Marko Rondič na elektronskem naslovu marko.rondic@ozs.si ter telefonski številki 031 692 279.

OBRAZEC RAZPIS ZA DIREKTORJA .docx

STRATEGIJA TRAJNOSTNE RASTI SLOVENSKEGA TURIZMA 2017-2021. KLJUČNI POUDARKI.pdf