1. Javno zbiranje ponudb 2020 - gostilna, KS Vogrsko

datum: 20.01.2020

kategorija: obvestila za javnost

Krajevna skupnost Vogrsko objavlja Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem poslovnega prostora v gostinske namene.

1. Javno zbiranje ponudb 2020_gostilna_KS Vogrsko.pdf