9. redna seja Občinskega sveta - 25. 2. 2020 ob 16. uri

datum: 18.02.2020

kategorija: Gradiva sej občinskega sveta

Vabilo 9.redna seja.pdf

Zapisnik 8. redne seje.docx
Priloga k odgovorom ODHODKI 2007-2014.pdf
Priloga k odgovorom ODHODKI 2015-2019.pdf
Priloga k odgovorom POŠ Bukovica 1.xls
Priloga k odgovorom POŠ Bukovica 2.ods
Priloga k odgovorom POŠ Bukovica 3.ods
Priloga k odgovorom ZD Vogrsko 1.ods
Priloga k odgovorom ZD Vogrsko 2.ods

2. TOČKA DR. - POROČILO o izvajanju Akcijskega načrta v letu 2019 - Svet za invalide.docx

3. TOČKA DR.- Porocilo MOU Obcina Rence-Vogrsko 2019.pdf

4. TOČKA - Odlok medobčinska uprava.docx
4.1. TOČKA DR.-primerjave sofinanciranja po letih 122019 popr.xlsx

7.TOČKA DR- Odlok koncesija obdelava odpadkov 1. branje.docx

8. TOČKA DR.-Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica - skrajšani postopek.docx
8.1. TOČKA DR. -Odlok OŠ Kozara 24-1-2020.doc

9. TOČKA DR.-Soglasje k Statutu Goriške lekarne Nova Gorica 2020.docx
9.1.. TOČKA DR.-Popravek statuta 2020 01 28 sklep.pdf
9.2. TOČKA DR.-Statut GOL 2020 01 28.pdf
9.3. TOČKA DR.-statut.pdf
9.4. TOČKA DR.-Vloga Goriška lekarna - 2x.pdf

10. TOČKA DR- Odlok o proračunu 2020.doc
10.1. TOČKA DR.-PRIHODKI 2020.pdf
10.2. TOČKA DR.-ODHODKI 2020.pdf
10.3. TOČKA DR.-Načrt razvojnih programov 2020-2023.pdf
10.4. TOČKA DR.-PRORAČUN OBRAZLOŽITVE.docx
10.5. TOČKA DR.-Kadrovski načrt 2020.docx
10.6. TOČKA DR. - Sklep Načrt Ravnanja 2020.docx
10.7. - TOČKA DR. - Načrt Ravnanja Nepremičnine 2020.xlsx