10. redna seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ponedeljek, 24. 2. 2020

datum: 21.02.2020

kategorija: Seje odborov in komisij

Vabilo na 10. sejo KMVVI.pdf