11. redna seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, sreda, 11. 3. 2020

datum: 06.03.2020

kategorija: Seje odborov in komisij

Vabilo na 11. sejo KMVVI.pdf