INTERAKTIVNI TURIZEM ZA VSE - Operacija sodelovanja LAS

datum: 10.12.2019

kategorija: obvestila za javnost

 

INTERAKTIVNI TURIZEM ZA VSE

Operacija sodelovanja LAS

 

V letu 2019 je naš LAS V objemu sonca in Zavod AŽMURK skupaj z ostalimi sodelujočem petimi partnerskimi LAS-i v Sloveniji: LAS Notranjske, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Med Snežnikom in Nanosom, Partnerstvo LAS Zasavje, LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, pričeli izvajanje projekta sodelovanja »Interaktivni turizem za vse«. Projekt je predvsem odgovor na smernice o razvoju  dostopnega turizem v Evropi. Tak tip turizma je v Sloveniji še v povojih in zato tudi odlična priložnost za razvoj novih nišnih turističnih produktov namenjeni predvsem gibalno oviranim osebam, starejšim, gluhim, ter slepim in slabovidnim oseb ter drugih ljudi s posebnimi potrebami. Inovativen pristop pri predstaviti naravne kulturne dediščin z uporabo novih tehnologij vizualnih komunikacij je zanimivi tudi zato, saj bo omogočal tudi virtualnemu  obiskovalcu ogled kulturno naravnih znamenitosti na območju vseh vključenih LAS-ov v Sloveniji. Sodobni pristopi promocije zanimivih turističnih točk bo tako s pomočjo virtualne resničnosti in sodobne avdio opreme ter opreme za prilagoditev slepim in slabovidnim tem osebam omogočili ogled naravnih in kulturnih znamenitosti, do katerih sicer ne bi mogli dostopati.

Namen projekta sodelovanja na območju našega LAS-a je predvsem priprava novega turističnega produkta virtualni obisk naravne in kulturne dediščine »VELIKE JAME V PARADANI« za vse tiste ki jame sicer ne bi mogli ali pa težko obiskali. Jama je svetovno znana z večnim ledom in snegom, 385 m globoka in 1550 m dolga. V njej so v prvih letih prejšnjega stoletja izrezovali 10 do 40 kg težke kose ledu, katere so nato nosili na površje in jih ponoči v vozovih spravljali v Gorico ali Trst.  Nekdaj so led iz nje vozili celo v Egipt, v času 1. Svetovne vojne pa tudi z ledom oskrbovali Soško fronto.

Ta turistični produkt bo skupaj s ostalimi produkti, ki bodo nastali na območjih sodelujočih LAS-ov, ponujeni lokalnim turističnim točkam,turističnim vodnikom in muzejem kot nov pristop virtualne promocije namenjene predvsem za osebe. Projekt je sofinancirana s stani MKGP iz sredstev EKSRP v višini 29.888,98 eur, in se v celoti izvaja v letu 2019.

dsfLAS V OBJEMU SONCA