Ponovno podaljšanje 2. javnega poziva za izbor operacij LAS V objemu sonca iz sklada ESRR

datum: 14.03.2020

kategorija: obvestila za javnost

Spoštovani,

Upravni odbor LAS V OBJEMU SONCA je na 8. korespondenčni seji dne 13. 3. 2020, ki se je zaključila ob 15. uri, potrdil podaljšanje roka za oddajo predlogov operacij na 2. Javni poziv iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Rok za oddajo operacij se podaljša s 3. 4. 2020 na 29. 5. 2020  do 13. ure - v primeru osebne dostave v pisarno vodilnega partnerja. Zadnja vprašanja bodo možna do 26. 5. 2020. V javnem pozivu se besedilo v vseh točkah, ki vsebujejo rok oddaje vloge in čas za azdnja vprašanja, nadomesti z novimi datumi.

2. SPREMEMBA 2. Javnega poziva za izbor operacij LAS_ESRR_13.3.2020.pdf