Odpiranje ponudb za oddajo nepremičnine - gostinski lokal v ZD Vogrsko

datum: 01.04.2020

kategorija: obvestila za javnost

V 12. točki Javnega zbiranja ponudb za oddajo nepremičnine - gostinski lokaln v Zadružnem domu Vogrsko - piše, da bo odpiranje prejetih pondb javno in bo potekalo 1. 4. 2020 ob 16. uri. v sejni sobi Občine Renče-Vogrsko.

Zaradi preprečevanja širjenja okužbe koronavirusa covid-19 se je komisija odločila, da odpiranje ponudb ne bo javno.

Hvala za razumevanje.