Županovo voščilo ob dnevu slovenske zastave

datum: 07.04.2020

kategorija: obvestila za javnost

Spoštovani občanke in občani,

danes praznujemo dan slovenske zastave, dan, ko se spominjamo 7. aprila 1848. Tega dne je slovenski domoljubni študent Lovro Toman v sodelovanju s somišljeniki na Wolfovi ulici 8 v Ljubljani prvič izobesil slovensko trobojnico. Tako je čas »narodnega preporoda« sovpadal tudi s prvim simbolom slovenske narodnosti, belo-modro-rdečo zastavo, za katero so barve povzeli po grbu dežele Kranjske.

Čas slovenske osamosvojitve pa je prinesel tudi nove državne simbole (grb, zastavo in himno). 24. junija 1991 je tedanja slovenska skupščina določila slovensko državno zastavo za samostojno Republiko Slovenijo – slovensko narodno zastavo z novim grbom. Pomenska razlika med njima je, da slovenska državna zastava označuje pripadnost Republiki Sloveniji, slovenska narodna zastava pa pripadnost slovenskemu narodu. Tako prva zastopa državo Slovenijo, druga pa vse Slovence, ki so razseljeni po vsem svetu, in jo izobešamo tudi v počastitev slovenske identitete. Ravnanje z obema zastavama so uredili in določili leta 1994 z Zakonom o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi.

Omenjeni zakon določa tudi, da lahko ob državnih praznikih in drugih določenih posebnih priložnostih izobesimo obe zastavi.

Želim vam ponosno in zanosno praznovanje dneva slovenske zastave, v trenutni situaciji pa tudi obilo zdravja.

Vaš župan
Tarik Žigon

zastava