Občina Renče-Vogrsko vključena v zeleno shemo za pridobitev znaka Slovenia Green

datum: 14.05.2020

kategorija: obvestila za javnost

Občina Renče-Vogrsko vključena v zeleno shemo za pridobitev znaka Slovenia Green

Občina Renče-Vogrsko v teh časih ne počiva. V turizmu na žalost časi niso primerni za promocijo turizma, so pa toliko bolj primerni za njegov razvoj. V sklopu letošnjega poziva za pridobitev znaka Slovenia Green se je Občina kot destinacija prijavila v zeleno shemo slovenskega turizma z željo, da znak pridobi v roku enega leta. Z njim se bo na slovenskem, evropskem in globalnem trgu predstavljala kot trajnostno naravnana destinacija.

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko Slovenia Green združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja ter skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira. Do sedaj je znak Slovenia Green Destination uspešno pridobilo 53 slovenskih destinacij. (vir: www.slovenia.info)

Zelena politika

V začetku leta je Slovenska tiskovna agencija (STO) v sodelovanju z mednarodno organizacijo Green Destinations in Zavodom tovarna trajnostnega turizma Goodplace pozvala slovenske destinacije in ponudnike, da se vključijo v Zeleno shemo slovenskega turizma. V sklopu letošnjega poziva za pridobitev znaka Slovenia Green se je v shemo prijavila tudi destinacija Občina Renče-Vogrsko. S svojimi zelenimi prizadevanji, ukrepi in rešitvami se želi potegovati za pridobitev znamke Slovenia Green. V naslednjem koraku, ko bodo dogodki in druženja spet mogoči, bo župan Občine Renče-Vogrsko podpisal tudi t. i. Zeleno politiko, ki je temeljna zaveza destinacije, da deluje po trajnostnih načelih in si nenehno prizadeva za izboljšave s področja.

Pridobitev znaka za ponudnike

V Zeleno shemo slovenskega turizma lahko vstopijo tudi ponudniki v občini, ki lahko po pridobitvi enega od v shemi priznanih okoljskih znakov pridobijo znak Slovenia Green Accommodation/Attraction ali Cuisine in znak za turistične agencije in parke ter s tem skupaj z občino soustvarjajo trajnostni razvoj. Tudi na tem področju smo na Občini Renče-Vogrsko že stopili v kontakt s ponudniki v smeri pridobivanja omenjenih znakov.

Občinska uprava Občine Renče-Vogrsko, Matjaž Zgonik

Novi most foto_Saša Vukovič

FOTO: Saša Vuković