1. dopisna seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

datum: 21.05.2020

kategorija: Seje odborov in komisij

Sklic 1. dopisne seje KMVVI.pdf