12. redna seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje 22. 6. 2020

datum: 18.06.2020

kategorija: Seje odborov in komisij

Vabilo 12. redna seja KMVVI.pdf