11. redna seja Občinskega sveta - 23. 6. 2020 ob 16.00

datum: 18.06.2020

kategorija: Gradiva sej občinskega sveta

Vabilo 11.redna seja.docx

Zapisnik 10. redne seje.docx

2. TOČKA DR -Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev GJS s področja ravnanja s komunalnimi odpadki.docx

elaborat o oblikovanju cen storitev GJS komunala.pdf

3. TOČKA DR - Sklep o določitvi ekonomske cene storitve Pomoč družini na domu 2020.docx

6. TOČKA DR - Odlok o nadomestilu stroškov lokacijske preveritve 2. obravnava.doc

Letno Poročilo o delu NO v 2019.pdf

Kratka analiza ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA L 2019.pdf

8. TOČKA DR - Sklep o zaključnem računu 2019.doc

PRIHODKI ZR 2019.pdf

ODHODKI ZR 2019.pdf

Splošni del proračuna ZR 2019.pdf

ZAKLJUČNI RAČUN OBRAZLOŽITVE.pdf

Poslovno poročilo OŠ Renče.pdf

pregled poslovanja 2019.pdf

računovodska pojasnila 2019.pdf

sklep svet zavoda zr19 (1).pdf

10. TOČKA DR - Soglasje k organizaciji števila oddelkov in sistemizaciji delovnih mest v vrtcu pri OŠ L. B. B. Renče 2020.docx

11. TOČKA DR - Sklep o določitvi cene programov vrtca pri OŠ Renče 2020.docx

predlog sistemizacije vrtec Renče.pdf

12. TOČKA DR - Sklep o sofinanciranju nadstandarda v OŠ Renče - 2020.docx

13. TOČKA DR - Sklep o sofinanciranju nadstandardnih programov v POŠ Vogrsko - 2020.docx

14. TOČKA DR - Sklep o subvencioniranju nakupa delovnih zvezkov - 2020.docx

15. TOČKA DR - Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic 2020.docx

16. TOČKA DR - Sklep o podelitvi občinskih priznanj v letu 2020.docx