Opomnik za prejemnike štipendij oziroma nagrad za mlade talente Občine Renče-Vogrsko

datum: 14.08.2020

kategorija: obvestila za javnost

Dijaki naj dokazila oddajo do konca avgusta, študenti pa do konca septembra - skladno z roki, ki so navedeni v pogodbi.

 

Občinska uprava Občine Renče-Vogrsko svetuje vsem, ki so bili v letu 2019 prejemniki štipendij oz. nagrad za mlade talente Občine Renče-Vogrsko, naj pravočasno izpolnijo svoje pogodbene obveznosti za 2019.

Občinski upravi naj dostavijo pogodbena dokazila:
- fotokopijo potrdila o vpisu v naslednje šolsko oz. študijsko leto ali drugo dokazilo o statusu šolanja
- fotokopijo spričevala za preteklo šolsko leto za dijake oz. fotokopijo dokazila o doseženih ocenah v preteklem študijskem letu za študente

Dijaki naj dokazila oddajo do konca avgusta, študenti pa do konca septembra - skladno z roki, ki so navedeni v pogodbi.